Voltík


Stavebnice VOLTÍK I. je určena dětem od 6 let a umožňuje sestavit podle jednoduchých návodů nejméně 35 elektronických modelů bez pájení s barevnými světélky a tónovým bzučákem. Nevyžaduje žádné znalosti elektroniky! Modely mají různou obtížnost sestavení, od nejjednodušších, například světelný a zvonkový obvod, různé houkačky, až po měřič vlhkosti, vysílač a přijímač Morseovy abecedy, elektronický klavírek či telegraf.

Voltík - elektronická stavebnice

Stavebnice VOLTÍK II. je tvůrčí hračka pro děti od 10 let s mnoha možnostmi zapojení efektních elektronických modelů podle příručky nebo také podle svých znalostí. Stavebnice obsahuje vše pro stavbu 50 elektronických modelů bez pájení. Například lze sestavit rozmanité houkačky, polní telefon, krystalku, jednoduché RÁDIO, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení na fotobuňku, minutník, měřič stisku a také modely propojené s Voltíkem I. Na jednoduchých schématech je rovněž možné vyzkoušet si základní vlastnosti elektronických součástek.

Voltík - elektronická stavebnice

Stavebnice VOLTÍK III. je určena dětem od 12 let. Obsahuje logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM a vše potřebné k sestavení 50 digitálních modelů bez pájení. Například si lze vyzkoušet funkce logických členů (AND, OR, INVERT) a jejich kombinace, sestavit kódový zámek, různé bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, "schodišťový spínač", čítač apod. Umožňuje osvojit si základy dvojkové soustavy, vyzkoušet speciální digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič reakčního času, hrací skříňku či světelný budík. Můžete si také sestavit univerzální losovací zařízení, které využijete např. při hře "Voltíkova ruleta", "Veselá rajčata", "Macháček" a další.

Více na: http://e-shop.voltik.cz/ 


Fun Circuit Building Experiments for Beginners

Fun Circuit Building Experiments for Beginners
Construct circuits with colorful electric building blocks to learn about electricity and how electronic devices work. With the innovative snap-together blocks in the ElectronX building system, children eight and up can safely and easily begin experimenting with electronic circuits.

These building blocks are specially designed to make learning electronics fun and accessible. Because the blocks are brightly colored and have unique shapes, it is easy to follow the assembly diagrams to construct functional circuits. And because the circuit symbols are printed directly onto the blocks, you can quickly become familiar with the symbols and learn how to read circuit diagrams.

The fun building projects include an alternating blinker, a police siren, an ambulance siren, an alarm system, a light detector, a conductivity tester, a rain warning system, a timer, and logic circuits.

Fun Circuit Building Experiments for Beginners      The electronic components in this kit include capacitors, resistors, transistors, LEDs (light emitting diodes), a phototransistor, a switch, 30 contact blocks, cable blocks, a battery holder, a speaker, and a sound integrated circuit. The 64-page, full-color experiment manual guides you through 70 circuit building experiments with easy-to-follow diagrams.

This kit provides kids with the tools and instructions they need to experiment with their own hands and learn firsthand how electronics work.


Click here.

Easy electronicKinderleichte Easy-Baustein-Electronic! Mit über 60 Bauteilen wird man in 200 Experimenten zum Elektronik-Fan. Die Bausteine erleichtern den Umgang, da kein Kleinteile-Chaos entsteht und einem den Spaß verdirbt. Alle Bausteine sind durchnummeriert und ihre Funktion beschrieben, so dass man immer weiß was man gerade in der Hand hält, und was es kann. Die ganz einfache Druckknopftechnik ermöglicht ganz ohne Vorkenntnisse und ohne besonderes Geschick den Bau aller Versuche. Von einfachen Stromkreisen mit Batterie, Schalter und Lämpchen bis hin zum Mittelwellenradio führt dieser Experimentierkasten in die Welt der Elektronik. Natürlich kommen auch Integrierte Schaltkreise zum Zug: In 4 Bausteinen befinden sich komplette Sound-Schaltkreise für Musik, Alarm, Sound und Verstärker. 4 Mittelwellen Empfang (AM) 4 Einfacher Stromkreis 4 Motorsteuerung mit Reed-Magnetschalter 4 Schaltungen mit npn – und pnp-Transistor 4 Alarmgeber 4 Wasser- und Feuchtemelder 4 Digitale Grundschaltungen 4 Sound-Schaltkreise 4 Verstärker und Lautsprecher 4 Elektronische Türklingel 4 Mikrophon gesteuerte Schaltungen 4 Lichtgesteuerte Schaltungen mit LDR 4 Kombinationen aus allen 4 Tongeneratoren mit Piezo Buzzer

Kinderleichte Easy-Baustein-Electronic

ACHTUNG! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren geeignet. Anweisungen für die Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten!
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Dieses Produkt enthält (einen) kleine(n) Magnet(e). Verschluckte Magnete können sich im Darm gegenseitig anziehen und schwere Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn (ein) Magnet(e) verschluckt wird (werden).
 

Electricity & Magnetism


Understanding the Force of Electromagnetism
Conduct more than 60 electrifying experiments with circuits and magnetic contraptions to learn about electricity and magnetism, and how these two fundamental properties are closely related. Children eight and up can safely and easily experiment with electric current and magnetic fields using the colorful snap-together blocks and components in this hands-on kit.

Build series and parallel circuits to light up a light bulb. Experiment with push buttons and on-off switches. Assemble circuits that include a spinning motor, two switches, and up to three light bulbs.

Conduct tests to see which materials are magnetic. Learn about the force of magnetism and magnetic poles. Magnetize a metal. Use iron fillings to make invisible magnetic fields visible. Investigate magnetic force and direction with a magnetic pendulum device. Learn how a compass works and about Earth's magnetic fields. Conduct a series of experiments with a sturdy electromagnet.

Electronic Kits Electricity & Magnetism

Finally, put everything you have learned to good use by constructing a loudspeaker, an electromagnetic relay switch, and a morse code telegraph key.

The components are specially designed to make learning fun and accessible. The electrical blocks fit together with simple plugand- socket connectors. Because the blocks are brightly colored and have unique shapes, it is easy to follow the assembly diagrams to construct functional devices.

The 64-page, full-color experiment manual guides you through experiments with easy-tofollow diagrams.


Mehr Infos